ИСТОРИЯТА НА КАПИТАЛОВИТЕ ПАЗАРИ

 

ИСТОРИЯТА НА КАПИТАЛОВИТЕ ПАЗАРИ

 

 

Глобалните финансови данни създадоха индекси, които покриват глобалните пазари от 1601 до 2018 г.

При организирането на тези данни откриваме, че историята на фондовия пазар през последните 400 години може да бъде разделена на четири отделни епохи,

когато икономически и политически фактори са повлияли на размера и организацията на фондовия пазар по различни начини.

Политиката и икономиката определят границите на финансовите пазари, като определят дали компаниите могат да съществуват в частния или публичния сектор,

чрез контролиране на потока на капитали на финансовите пазари и чрез определяне на нивото на регулация, пред което са изправени компаниите при

максимизиране на печалбите си. Първата ера обхваща периода от 1600 до 1815 г., когато финансовите пазари финансират държавни облигации и шепа държавни монополи.

Британската източноиндийска компания е създадена през 1600 г. През следващите 200 години финансовите пазари търгували с много ограничен брой ценни книжа.

След балоните от 1719-1720 г. акциите се търгуват повече като облигации, отколкото като акции. Инвеститорите били по-заинтересовани да получат сигурна възвръщаемост

на парите си, отколкото да инвестират за капиталови печалби. Вторият период от 1815 до 1914 г. е период на разширяване на пазарите на акции, глобализация на финансовите

пазари и намаляване на значението на държавните облигации спрямо акциите. Това се променило през 1790-те, когато първите канали, а по-късно и железопътните линии променили

завинаги естеството на финансовите пазари. Инвеститорите откриват, че транспортните акции могат да осигурят надеждни дивиденти, както и капиталови печалби.

През следващите сто години инвеститорите имали възможността да инвестират в хиляди компании, които биха могли да генерират капиталови печалби, както и дивиденти.

Финансовите пазари станват глобализирани и транспортната революция позволява на глобалната икономика да расте. До 1914 г. капиталът тече свободно в цяла Европа и останалия свят,

което позволява на инвеститорите да оптимизират възвръщаемостта в световен мащаб. Ерата на глобализираните финансови пазари приключва на 31 юли 1914 г.,

когато световните фондови пазари се затварят, със започването на Първата световна война. По време на войната капиталът е насочен към заплащане на войната.

Опитите за възстановяване на глобализираните финансови пазари след войната се провалят. Финансовите пазари функционират на национално ниво, а не на международно ниво.

Преди Първата световна война пазарите осигуряват подобна възвръщаемост, тъй като били интегрирани. След войната възвръщаемостта на националния пазар на акции се разминава,

тъй като капиталът не е в състояние да тече към страните с най-висок процент на възвръщаемост. След Втората световна война, Европа национализира много от основните си индустрии,

а Съединените щати регулират индустриите. Едва през 80-те години на миналия век пазарите на акции се глобализират отново, когато дерегулацията и приватизацията

завладяват световните фондови пазари. Лошото представяне на пазарите и икономиката в отговор на петролната криза на ОПЕК от 70-те години поставя под въпрос ролята

на правителството в регулирането на икономиката. Приватизацията обхваща капиталистическите икономики и бившите комунистически страни отворят фондовите пазари и

започват да се интегрират със световните финансови пазари. Съотношението глобална пазарна капитализация/БВП нараства драстично. Няма окончателна дата кога е настъпил

този преход, така че дъното на мечия пазар на облигации и акции през 1981 г. се използва като отправна точка на тази нова ера. Колко дълго ще продължи четвъртата ера,

преди да преминем към пета ера, зависи изцяло от технологията. Петата финансова ера ще започне, когато финансовите пазари достигнат уникалност, където националните пазари

на финансови активи се сливат в един пазар и финансовите пазари са не просто глобални, а единични. Всички финансови активи ще се търгуват 24 часа в денонощието през компютърни

мрежи, които са свързани с всяко кътче на земното кълбо. Пазарите почти са достигнали тази точка при валутния пазар и е само въпрос на време пазарът на

финансови активи да достигне и тази точка.

 

 

Първа ера: монополи и фондове

Финансова революция настъпва през 1600 г., когато са създадени Холандската източноиндийска компания и английските източноиндийски компании.

Холандската източноиндийска компания е основана през 1601 г. и продължава да работи до 1799 г. Английската източноиндийска компания е създадена

през 1600 г. и е реорганизирана три пъти преди да бъде създадена четвъртата източноиндийска компания през 1657 г.

Тази компания съществува до 1874 г. Преди 1600 г. търговците имали „дялове“ в пътуванията, които корабите извършвали до далечния изток.

Като инвестират в продукцията доставяна от няколко кораба, търговците могли да намалят риска си, защото условията на пътуванията били доста тежки и

шансовете кораб да потъне, или да бъде разграбен от пирати бил много голям. Иновацията на холандската източноиндийска компания била да

предостави собственост в компанията, която организира пътуванията, а не в отделни пътувания. Това осигурило икономии и чрез създаване на постоянна

парична ликвидност за корпорацията, позволило капиталът от едно пътуване да бъде реинвестиран в други пътувания.

Това, което е важно за Финансовата революция от 1600 г., е, че тя установява принципа за учредяване на корпорации,

които могат да издават акции, без падеж на изтичане.  Акционерите могли да купуват и продават акциите си на други такива и

да получават дивиденти, ако компанията е печеливша. Независимо от това, холандската източноиндийска компания направила няколко грешки,

от които бъдещите компании взели поуки. Холандската източноиндийска компания разпределила акциите си по общини, което ограничило търговията с нейните акции.

Компанията не набирала допълнителен собствен капитал чрез издаване на нови акции, а заемала пари, което увеличавало съотношението дълг към собствен капитал

и в крайна сметка холандската източноиндийска компания фалирала. Освен това дивидентите често се изплащат в натура. Вместо да получават парични дивиденти,

акционерите получавали стоки, внесени от Западна Индия. Търговците били щастливи да получат плащане в натура и да продадат стоките,

но инвеститорите предпочитали плащанията в брой. Втора вълна на инкорпорации настъпва през 1690-те, след Славната революция от 1688 г.,

по време на която английските парламентаристи свалят крал Джеймс II и установяват конституционна монархия в Англия. Това не само довежда холандски владетел в Лондон,

но също така донася холандски капитал и холандски финансови познания. През 1688 г. финансовите пазари в Амстердам са по-сложни от лондонските.

Книгата „Объркването на объркването“ на Джоузеф де ла Вега е публикувана през 1688 г., за да покаже на еврейската общност в Амстердам, вътрешната работа на фондовите пазари.

Когато експедицията на Уилям Фипс за търсене на съкровища от 1687-1688 г. изплаща 10 000% дивидент на акционерите, тя насърчава да бъдат създадени други корпорации,

от които инвеститорите да печелят. През 1694г. Джон Хоутън започва да пише статии за търговията с акции и през януари 1698 г.,

курсът на борсата започва редовното си публикуване през две седмици, публикувайки търговски цени, събрани от лондонските кафенета.

Подобно издание за Амстердам е „Amsterdamsche Courant“, което публикува цените на акциите през две седмици, започвайки през 1723 г.

„Les Affiches de Paris „започва да публикува ценита на акциите, търгувани в Париж през 1745 г.  До средата на 18-ти век растежът на финансовата преса отразява нарастващ интерес

към финансовите пазари. Между тези три публикации и други, успяваме да съберем данни за цените на акциите от 1601 до 1815 г.

17-ти и 18-ти век са период на непрекъснати войни в Европа, в резултат на което дългът на англичаните, холандците и французите нараства неимоверно.

Правителствата в Холандия и Великобритания започват да емитират дълг с по-дълъг падеж, в някои случаи създават анюитети, които осигуряват годишни плащания, докато някой е жив.

Тези дългови инструменти в крайна сметка биват превърнати в безсрочни, падежът на които никога не настъпвл, точно както при акциите на Източноиндийската компания

или Банката на Англия. Като се има предвид изборът за получаване на безсрочен период, който плаща фиксирана доходност от правителството

и променливи дивиденти от корпорация, повечето инвеститори избрали да инвестират в държавни ценни книжа.

 

 

 

 

Ключовото събитие за финансовите пазари били финансовите балони от 1719-1720 г. Пазарната капитализация на британските акции постоянно нараствала

от 1688 до 1720 г., както е илюстрирано по-горе.  Холандското, френското и британското правителства емитирали големи суми дългове,

за да водят войната за испанското наследство между 1701 и 1713 г.

Джон Лоу предлага на френското правителство начин да преобразува дълга си в собствен капитал във Френската Източноиндийска компания.

Във Великобритания на инвеститорите било разрешено да конвертират дълга си в акции на South Sea Company.

Ентусиазмът към акциите довежда цените на акциите до неустойчиви нива, но след срива през 1720 г. компаниите биват ограничени да набират допълнителен капитал

и малко компании издали нови акции за останалата част от 18-ти век. Инвеститорите искали надежден паричен поток и след балона от 1719-1720 г.,

само най-големите монополи, подкрепяни от правителството, се смятали за достатъчно надеждни, за да гарантират инвестиции.

Повечето финансови капитали отиват в държавни облигации. Дори малкото компании, които оцеляли след балона, държали повече на издаването на облигации, от колкото на акции.

Между 1688 и 1789 г. британският държавен дълг нараства от £1 милион британски лири през 1688 г. на £244 милиона британски лири през 1789 г. и до £745 милиона британски лири през 1815 г.

През същия този период от време, пазарната капитализация на британските акции нараства от £1 милион британски лири през 1688 г. на £30 милиона британски лири през 1789 г. и 60 милиона британски лири през 1815 г.

Пазарната капитализация на акциите, която е равна на непогасения държавен дълг през 1688 г., се е свила до по-малко от 10% от държавния дълг до 1815 г.

Поради надеждността на плащането, Великобритания успява да увеличи дълга си до нива два пъти БВП до 1815 г., докато доходността по дълга намалява, падайки от 8% през 1701 г. до 3% през 1729 г., когато били въведени анюитетите.

 

Втората ера: Глобализация

Процесът на глобализация започва през 1780-та и продължава да нараства до 1914 г. Банката на Ирландия и „Grand Canal“ стават публични през 1783-1784 г.,

а държавният дълг от големите европейски сили се търгува на фондовата борса в Амстердам през 1780-те.

Наполеоновите войни обаче банкрутирали по-голямата част от Европа.

По време на Наполеоновите войни Холандската Западноиндийска компания и Холандската Източноиндийска компания, както и Френската Източноиндийска компания били доведени до фалит,

докато Холандия, Франция, Австрия, Русия, Испания, Швеция и Съединените щати не изплатили окончателно дълговете си .

Великобритания била единствената страна, която не обявила несъстоятелност.

Френският и холандският дълг бил преиздаден на загуба, за притежателите на облигации, но британският дълг продължил да се плаща навреме, привличайки повече инвеститори към британския държавен дълг.

Не може да се подценява колко много са били трансформирани пазарите на акции в края на 18-ти и в началото на 19-ти век. Преди 1815 г. британските финансови пазари били насочени предимно към издаване на облигации или „фондове“, които давали последователни и надеждни доходи от дивиденти и лихви.

През 1790 г. нещата започват да се променят. Първият балон на транспортните канали се появява през 1790-те, когато десетки канали в средната част на Англия,

издават акции за набиране на капитал за изграждане на транспортни канали в цяла Великобритания.

През 1789 г. Александър Хамилтън реорганизира финансите на Съединените щати и Банката на Съединените щати е основана през 1791 г., издавайки 10 милиона долара капитал на инвеститорите.

Банката на Съединените щати била последвана от учредяването на десетки други банки и застрахователни компании, които набирали капитал в Съединените щати.

Федералното правителство и правителствата на щатите издали нов дълг. „Banque de France“ е създадена през 1800 г.,

Лондонската фондова борса е основана през 1801 г., а Курсът на борсата се разширява до две страници, обхващайки над 100 компании през 1811 г.

Манията по транспортните канали от 1810-те, манията в Латинска Америка от 1820-те и железопътната мания от 1840-те създават стотици нови компании,

в които инвеститорите купуват акции като начин за бързи печалби на финансовите пазари.

Дълговете от американските щати и френските фондове са изброени във вестникът „The Course of Exchange“ през 1825 г.

През 1830-та година са създадени нови железопътни компании в цяла Европа и Съединените щати и милиони долари се наливат в тези компании.

Европа остава в мир от 1815 до 1914 г. и държавният дълг като дял от БВП намалява.

 

 

Пазарната капитализация на акциите нараства стабилно, тъй като британският дълг намалява, както виждате на тази графика.

Пазарната капитализация на британските акции като дял от БВП нараства между 1688 и 1720 г., след което намалява от 1720 до 1800 г.

Пазарната капитализация на акциите започва да нараства през 1840-та и продължава да нараства до 1914 г., когато пазарната капитализация на акциите в обръщение надвишава БВП.

През същото време неизплатеният британски държавен дълг намалява от над 200% от БВП през 1815 г. , до под 30% през 1914 г.

Ръстът на инвестициите в акции не се ограничава само до железниците. Британският капитал се влива в инвестиции извън Великобритания след 1860 г.,

отивайки в американските железници, индийските железници, аржентински и бразилски акции и други акции.

Великобритания помага за изграждането на железниците по целия свят. Капиталът също влиза в държавни облигации.

Япония издава първите си облигации в Лондон през 1870 г., а десетки други страни последват стъпките им. Подобен модел се наблюдава и в Съединените щати,

където съотношението на пазарната капитализация към БВП нараства драстично между началото на Гражданската война и началото на Първата световна война.

Пазарната капитализация на акциите на САЩ е само около 10% от БВП през 1860 г., но нарасна до 70% до началото на Първата световна война.

По-голямата част от тези пари отиват за железопътни линии, но също така се вливат в Standard Oil, US Steel, General Motors и десетки други индустриални компании.

Имало преки връзки между Лондон и Ню Йорк, които позволявали на британските инвеститори да купуват акции директно в Ню Йорк и в други финансови столици.

 

 

Въпреки че тези финансови тенденции били най-очевидни във Великобритания и Съединените щати, глобализацията на финансовите пазари се случва на всеки пазар в света.

До началото на Първата световна война, стотици компании се търгуват едновременно в Ню Йорк, Париж и Берлин.  А  Лондон става финансов център на света.

Лондон не само успява да финансира железопътни линии във Великобритания, но също така финансира железници, банки и комунални услуги в почти всяка страна по света.

Лондон финансира компании не само във всички свои колонии, като Канада, Индия, Южна Африка и Австралия, но и в Латинска Америка, Мексико и Съединените щати.

Въпреки че Съединените щати финансират по-голямата част от железопътните линии, които се простираха от Атлантика до Тихия океан, Британскиихоландскиинвеститори

наливат стотици милиони долари в американски акции и облигации.

Южноафриканските минни компании развълнували инвеститори в Лондон, Париж и Берлин в края на 19-ти и началото на 20-ти век.

Пазарите на акции и облигации били наистина глобални и милиарди паунди били инвестирани в нови акции и облигации всяка година.

Можем да разделим процеса на глобализация на два периода. През първия период от 1830-те до 1860-те години корпорациите успяват да съберат пари в Лондон, ПарижиБерлин

за изграждане на железопътни линии, които покриват европейския континент.

До 1870-та Германия и Италия са обединени и златният стандарт фиксира обменните курсове между всички големи световни икономики.

От 1860-та до 1914 г. капиталът тече от Лондон към останалия свят, за да изгради глобалната инфраструктура в железопътните линии, телеграфите, финанси и комунални услуги.

Трансконтиненталната железопътна линия е построена в Съединените щати, а железопътните линии са построени в Индия, Китай и други страни.

Суецкият канал е листнат като съвместен проект в Париж и Лондон. Източноевропейските компании се търгували в Берлин, Руските компании били регистрирани в Санкт Петербург, а китайски компании, били регистрирани в Шанхай и Хонконг.

Златният стандарт осигурява фиксирани обменни курсове между всички световни икономики, което улеснява прехвърлянето на пари от една страна в друга.

До 1900 г. вече не е било необходимо да се изпраща злато от една страна в друга, за да се възползват от разликите в обменните курсове.

Вместо това руският държавен дълг или американските железници можело да се купуват и продават, като се преместват капитали от една страна в друга.

В началото на 1900 г. парите започват да се вливат в индустриални акции, банки и застрахователни компании, минни запаси, особено в Южна Африка, и други нови индустрии.

Енергийни акции като Standard Oil, тютюневи акции като British Tobacco, акции на електроенергия като General Electric, автомобилни компании като General Motors и стотици други, всички те привличали капитал, когато вече нямало място за изграждане на железопътни линии.

Финансовият свят през 1790 г. и през 1914 г. били напълно различни. През 1790 г. имало само шепа компании, в които инвеститорите можели да вложат парите си,

а държавният дълг представлявал 90% от неизплатените финансови инструменти.  До 1914 г. държавният дълг се свилпоразмерспрямоБВПичрезкапиталовитепазари

парите се вливали във всяка страна по света, за да изградят глобалната икономика.

На практика никой през 1913 г. не би могъл да предположи, че всичко това скоро ще свърши.

 

Третата ера: Големият обрат

Първата световна война унищожава глобализираните финансови пазари, които съществували преди 1914 г.

До 31 юли 1914 г. почти всички фондови пазари в света били затворени, за да попречат на акционерите да продадат акциите и облигациите си и да репатрират парите си.

Капиталът вече не бил свободен да пресича границите. Финансовите пазари се сблъскали с ограничения, както никога досега.

По време на Първата световна война капиталът се влива в държавни облигации, а не в корпоративната хазна.

Дори когато фондовите борси се отворили отново, ценовите ограничения намалили размера на търговията, която може да се случи.

Борсите в Берлин и Санкт Петербург се отварят отново едва през 1917 г., а фондовата борса в Санкт Петербург затваря скоро след като Октомврийската революция удря Русия.

Периодът от 1914 до 1981 г. е период на правителствен контрол върху финансовите пазари, чрез регулиране след Първата световна война, и национализация на най-големите компании в Европа,

след Втората световна война.

Капиталовият контрол ограничава способността на парите да текат от една страна в друга. Достъпът на фондовите пазари до чуждестранни фондове бива силно ограничен.

Преди 1914 г. глобалните финансови пазари са интегрирани и лихвените проценти по облигациите се доближават до средните международни.

След 1914 г. националните пазари на акции и облигации се движели независимо един от друг и различните темпове на вътрешна инфлация и рискът от неизпълнение довели до различни лихвени проценти във всяка страна.

Войните се водят от правителствата, а не от свободните пазари. Първата и Втората световна война били глобални войни и тежката индустрия, инфраструктурата, комуналните услуги, транспортът, финансите били поставени под контрола на правителствата, за да се спечелят войната.

След като правителствата започват да контролират различни сектори на икономиката по време на войната, те искали да запазят контрола чрез регулиране или национализация след войната.

Много потребителски пазари избягали от обхвата на държавния контрол, но правителствата искали да упражняват контрол върху всяка голяма корпорация.

Между 1914 и 1981 г. имало приливи и отливи между по-голяма свобода на пазара и по-голяма регулация, но нямало реален тласък за приватизация на секторите,

които били национализирани или регулирани до 80-те години на миналия век.

Имало периоди, когато пазарите на акции изглеждали успешни през 1920-те и през 1950-те и 1960-те години, но през останалите десетилетия пазарите на акции не получили свободата,

от която се нуждаят, за да осигурят растеж на останалата част от икономиката.

През 20-те години на миналия век правителствата се опитват да върнат света към „нормалността“, която е преобладавала преди 31 юли 1914 г., но не успяват.

Германия и няколко други източноевропейски държави потънали в хиперинфлация, която унищожила инвеститорите.

Германските притежатели на облигации и акционери загубили почти всичко, което имали по време на хиперинфлацията от 1923 г.

Опитът на Англия да се върне към златния стандарт се оказа неуспешен, довел до рецесия и принудил Великобритания да напусне златния стандарт през 1931 г.

Сривът на банката „Creditanstalt“ във Виена през 1931 г. 1931 засяга и банки в цяла Европа. Сривът на пазарите на акции в Съединените щати довел до регулиране на

ценните книжа в Съединените щати от SEC през 1934 г.

След Първата световна война фондовите пазари се основават на националните капиталови пазари.

Когато Австро-Унгарската империя се разпада, в столиците на всяка нова страна се появяват нови борси.

След Първата световна война, всяка страна има своя собствена фондова борса, но след Втората световна война, много от тези фондови борси изчезнали, когато комунизмът поема властта в Източна Европа.

Нацистите не изплатили дълговете си през 30-те години на миналия век и ограничили притока на капитал към фондовите пазари, така че наличният капитал можело да бъде фокусиран върху възстановяването на германската армия.

Капиталът не могъл да тече свободно от една страна в друга, както се случвало преди Първата световна война.

Когато започва Втората световна война, фондовите борси били по-добре подготвени за война и малко борси били затворени.

Вместо това, ценовият контрол ограничил търговията с акции, както в Германия, и търговията в крайна сметка спира.

След Втората световна война Великобритания национализира железниците, Английската банка, стоманодобивната промишленост и други компании.

Подобни национализации се случили във Франция и други европейски страни.

Някои фондови борси никога не се отварят отново в страни, които стават комунистически.

В Германия, конвертирането на валута от 1948 г. прави акциите в „Deutsche Mark“ на стойност 10% от стойността им в „Reichsmark“.

След Втората световна война транспортът, комуналните услуги, финансите и друга тежка индустрия са регулирани в Съединените щати и национализирани в Европа.

Национализацията премахва тези индустрии от фондовите пазари в Европа и ограничава техния размер в Съединените щати.

Тъй като транспортът, комуналните услуги и банките били регулирани в Съединените щати, техните печалби били ограничени и капитализацията им била намалена.

Парижката фондова борса била затворена от стачки през април 1974 г. и март 1979 г., което символизира, че конфликтът между капитала и труда е по-важен от насърчаването на капиталовите пазари.

В края на 40-те години на миналия век били поставени още повече ограничения върху международните капиталови потоци.

МВФ въвежда система от фиксирани валутни курсове, базирани на долара, за да замени хаоса, който съществувал преди Втората световна война.

Споразуменията от Бретън Уудс действали само чрез ограничаване на капиталовите потоци през границите, така че капиталът или бил набиран само в страната, или изобщо не бил набиран.

След Втората световна война много от индустриите в Европа са национализирани и съотношението на пазарната капитализация към БВП се свива драстично извън Съединените щати.

До 1950 г. глобалната пазарна капитализация е била равна на по-малко от 25% от световния БВП.

А общо Съединените щати, Обединеното кралство, Канада и Австралия представлявали около 80% от световната пазарна капитализация.

Извън англо-американските страни, пазарите на акции имали много малко влияние върху икономиката.

Европейската капитализация се свива, защото голяма част от икономиките били национализирани от правителствата.

 

 

 

Четвъртата ера: Завръщането на глобализацията

Въпреки че датата, когато регулирането и национализацията заменят глобализацията на 31 юли 1914 г., е точна, преходът от монопол към глобализация между 1789 и 1815 г. и завръщането на глобализацията между 1973 и 1990 г. не са толкова ясно датирани.

Ще поставим началото на завръщането на глобализацията през 1981 г., когато лихвените проценти достигат пик и акциите са в мечи пазар.

Независимите национални финансови пазари вече не работят и интеграцията на глобалните финансови пазари се разглежда като решение за по-ефективно разпределяне на капитал.

Един от ключовите бенефициенти от завръщането на глобализацията е Азия. Япония и други азиатски страни показват драматичен ръст на износа към останалия свят и ръстът на техния дял от световната пазарна капитализация отразява това.

Фондовите пазари на Япония, Корея, Тайван и Сингапур показват на останалия свят, че фондовите пазари могат успешно да разпределят капитал.

Азиатската пазарна капитализация е по-малко от 5% от световната до 60-те години на миналия век, но до 1980-те делът на Азия от световната пазарна капитализация е по-голям от този на Европа,

а до 1989 г. азиатските страни представляват почти половината от световната пазарна капитализация.

Фондовите борси в Шанхай и Шен-жен са създадени през 1991 г. и делът на Китай в световната пазарна капитализация започва безпрецедентното си покачване.

Възходът на Азия е илюстриран на графиката, която виждате.

 

 

 

 

Въпреки че Бретън Уудс и други следвоенни икономически споразумения носят така необходимата стабилност и възстановяване на международната икономика,

глобалната икономика се заклаща през 70-те години на миналия век. Първоначално кейнсианските политики се разглеждат като начин за изглаждане на икономическия цикъл,

но през 70-те години на миналия век високата инфлация тласка инфлацията до двуцифрени нива в почти всяка страна по света.

Икономиките на комунистическите страни се провалят дори повече от капиталистическите икономики.

След разпадането на Съветския съюз през 1991 г. фондовите пазари биват възстановени в Санкт Петербург и други бивши комунистически страни, включително Китай.

Европейските правителства приватизират индустрии, които били национализирани след Втората световна война, а в Съединените щати регулираните индустрии били дерегулирани.

Този процес започва при президента Картър в Съединените щати.  Дерегулацията засяга банките, железопътни линии, телекомуникации и комунални услуги, стоманодобивната промишленост, авиокомпаниите и други свързани с инфраструктурата индустрии.

Бретън Уудс базира международните капиталови пазари на щатския долар, но през 1973 г. плаващите обменни курсове заменят фиксираните валутни курсове.

През 80-те години на миналия век контролът върху капитала бива премахнат и отново капиталът може да тече свободно между различните страни.

Големият финансов взрив в Лондон възстановява Лондон като финансов център на Европа.

Европа настоява за общ пазар, който би позволил на труда, стоките и капитала да пътуват свободно в Европа и да позволи на компаниите да спечелят икономии от мащаба,

като оперират в целия европейски континент, вместо да бъдат ограничени до операции в рамките на една страна.

Информационните технологии и биотехнологиите стават водещите индустрии в Съединените щати и други части на света.

Парите се вливат в технологични компании през 90-те години на миналия век и в разгара на балона в технологичните акции през 1999 г.,

за първи път в историята глобалната пазарна капитализация на надхвърля световния БВП.

Това е илюстрирано на фигура 5, която показва не само драматичния растеж на съотношението на пазарната капитализация към глобалния БВП,

но и повишената волатилност, която идва с този растеж.

 

 

Приватизацията е насърчавана от Маргарет Тачър във Великобритания и Роналд Рейгън в Съединените щати.

Във Франция Франсоа Митеран първоначално национализира части от икономиката, но две години по-късно обръща курса и приватизира както индустриите,

които е национализирал, така и индустриите, които са били национализирани преди Митеран да бъде избран за президент.

Промишлеността някога е била собственост на държавата в комунистическите страни и след като тези страни позволяват на пазара да разпределя ресурси,

правителствата приватизират държавните индустрии, като предоставят дялове в тези компании на своите граждани.

Днес стотици милиони хора зависят от фондовия пазар за своето пенсиониране.

Суверенните фондове са инвестирали трилиони в фондовия пазар, за да осигурят пари на своите граждани в бъдеще.

Тези тенденции е малко вероятно да се обърнат. Би било трудно да си представим, че светът може да се завърне към регулираните капиталови пазари от 40-те и 70-те години на миналия век.

Промените, настъпили на финансовите пазари през двадесет и първи век, са предизвикани от технологията, а не от правителствената дерегулация.

Dot.com балонът от края на 90-те години издига глобалната пазарна капитализация над световния БВП за първи път в историята.

Виртуалните обмени съществуват независимо от всяко местоположение.

Изглежда малко вероятно войната, национализацията или регулирането да върнат финансовите пазари към състоянието, в което са били преди 1981 г.

Изглежда много по-вероятно технологията да тласне глобалните пазари към нова ера, в която множество пазари ще бъдат заменени от единен пазар за всички финансови активи по целия свят.

Това ще върне света към глобализираните финансови пазари, които са съществували преди 1914 г.

 

 

Петата ера: Финансова уникалност

Компютърните учени говорят за възможността за технологична уникалност, когато създаването на изкуствен свръхинтелект може да създаде компютри,

които надхвърлят човешкия интелект и да отведат човечеството в нова ера.

Има много дебати за това дали това някога ще се случи или може ли въобще да се случи, но някои учени смятат, че това е само въпрос на време.

Бихме могли също да мислим за бъдеще, в което има уникалност на финансовия пазар. Точка, в която глобалните финансови пазари се интегрират в единен, 24-часов пазар,

който работи независимо от националните граници и борси.

С навлизането на изкуствения интелект и блокчейн технологиите, финансовата уникалност стана не само възможна, но и много вероятна.

Основният въпрос не е дали това ще се случи, а кога и как ще се случи.

Пазарите на акции днес са напълно глобализирани, и като изключим каквато и да е драматична промяна в глобалната политическа икономика,

те вероятно ще останат напълно интегрирани за известно време.

Въпреки че винаги съществува заплахата от повторно регулиране на различни части от икономиката, национализацията на цели индустрии изглежда малко вероятна.

Национализираните фирми не биха могли да оцелеят в глобализирания свят, който съществува днес.

Азия ще продължи да увеличава своя дял от световната пазарна капитализация за сметка на Европа.

Днес финансовите пазари се управляват от технология, която прави по-лесно и по-евтино интегрирането на финансовите пазари в единен пазар.

Валутният пазар е глобален пазар, който се търгува 24 часа в денонощието. Парите вече са цифрови и се движат по света по електронни мрежи.

В някакъв момент в бъдеще, пазарите на акции и облигации, също ще търгуват 24 часа в денонощието на единен пазар.

Колко време е необходимо, за да се стигне до тази точка, зависи от технологията и глобалните политики.

Компютрите ще позволят на пазарите да станат по-интегрирани в бъдеще.

Както изкуственият интелект, така и блокчейнът ще позволят на финансовите пазари да се отдалечат от съществуващите днес пазари, базирани на обмен, и да бъдат заменени от пазари,

които никога не спят и са съхранявани във виртуален облак.

Няма причина глобалните финансови пазари да не се интегрират напълно в близко бъдеще, точно както регионалните фондови борси са се интегрирали в националните борси,

в повечето страни по света.

Това, което все още трябва да се направи, е пазарите да се придвижат към уникалност.

Политиците в Европа, Америка и Азия трябва да осигурят институционалната рамка, която ще позволи съществуването на финансовата уникалност.

Ако политиците не успеят да създадат условия за интегриране на националните пазари в единен международен пазар, който работи 24 часа в денонощието,

пазарите ще се интегрират независимо от националните борси.

Историята показва, че съществуващите борси рядко са водещи при въвеждането на нови технологии. Електронните борси се раждат независимо от съществуващите борси.

NASDAQ се разраства като предизвикателство за NYSE и AMEX през 1971 г.

Instinet, Island, Archipelago, BATS, Investors Exchange и други нарастват независимо от големите борси, докато тъмните пулове търгуват със стотици милиони акции дневно.

И все пак, при всички тези компютъризирани промени, съществуващите борси като NYSE са адаптер, а не разрушител и са принудени да играят технологично догонване.

През последните 20 години NYSE винаги е зад завоя, след технологичните промени, не ги води, тъй като дялът в търговията с акции на NYSE бавно намалява.

Преди двадесет години 80% от сделките с акции, регистрирани на NYSE, бяха търгувани на NYSE.

Днес само 30% от консолидираните сделки се извършват на NYSE.  Повече акции на NYSE се търгуват чрез Nasdaq, отколкото на NYSE, и около 40% от търговията се извършва извън борсите в дарк пулове.

Ако фондовият пазар през първата половина на 20-ти век представлява 1000 търговци, които се опитват да търгуват един с друг, а втората половина на века са 1000 мениджъри на пари, които се опитват да се надхитрят един с друг, фондовият пазар на 21-ви век може да бъде 1000 компютърни инженери, които се опитват да надпрограмират един друг.

През последните два века борсите губят предимството си да предоставят прозрачност на цените, ликвидност и навременно изпълнение при минимални разходи.

Облигации, всички стоки и чуждестранна валута са мигрирали от борси към компютри извън борсите.

Институциите търгуват между себе си и пазара на дребно с акции се срива, тъй като индексните фондове и ETF продължават да стават все по-популярни.

NYSE и други борси загубиха своите предимства на пазара и самото им съществуване сега е под въпрос.

Предвид всичко това, може да се прогнозира, че финансовата уникалност ще настъпи независимо от усилията на съществуващите борси да се слеят в единен пазар.

Може би това ще се случи в следващото десетилетие, но кога и как, не знаем.

Но дори когато всичко това се случи и борсите изчезнат, компаниите все още ще набират капитал чрез издаване на акции на обществото,

докато милиарди хора ще продължат да разчитат на акции за своите инвестиции.

А ние с вас все още ще се мислим дали фондовият пазар ще поскъпне, или ще се срине.

 

March 3, 2022

0 responses on "ИСТОРИЯТА НА КАПИТАЛОВИТЕ ПАЗАРИ"

Leave a Message

Rodopa Capital ©  All rights reserved.