Udemy style

10

75

0

В курсът за изграждане на основна трейдинг стратегия, обучаващите се изучават механиката на това как функционират финансовите пазари и как законът на търсенето и предлагането създава движението на цените на тези пазари. Този курс е предназначен да научи обучаващите се как да търгуват и да инвестират с подобен подход, както банките и институциите чрез уроци за изграждане на умения и интерактивна търговия на пазара на живо. Основната стратегия предлага на курсистите процес стъпка по стъпка, за да се научат да намират възможности за търговия с конкретни цели и предварително определен план за управление на риска, което им позволява да търгуват с умения и увереност. Най -хубавото е, че този подход може да се приложи към множество класове активи, включително акции, фючърси, фиатни и крипто валути, както и опции.

Apply to enroll

ПРЕДСТОЯЩА ОРГАНИЗАЦИЯ

Цена: €599

Записване за дата 06.11.2021

КУРС ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОСНОВНА ТЪРГОВСКА СТРАТЕГИЯ

 • Курсът ще се проведе онлайн в уикендите от 06.11.2021 до 12.12.2021
 • Подробно описание на програмата ще ви бъде изпратена след резервация на място.
 • Местата са ограничени! 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА РИСК!Търговията с финансови инструменти съдържа значителен риск и не е за всеки инвеститор. Инвеститорът може потенциално да загуби цялата или повече от първоначалната инвестиция. Рисковият капитал е пари, които могат да бъдат загубени, без да се застрашава тяхната финансова сигурност или начин на живот. За търговия трябва да се използва само рисков капитал и само тези с достатъчен риск капиталът трябва да помисли за търговия. Миналите резултати не са непременно показателни за бъдещето резултати.

ИЗГРАЖДАНЕ НА ОСНОВНА СТРАТЕГИЯ

ОБЩ ПРЕГЛЕД

В курсът за изграждане на основна трейдинг стратегия, обучаващите се изучават механиката на това как функционират финансовите пазари и как законът на търсенето и предлагането създава движението на цените на тези пазари. Този курс е предназначен да научи обучаващите се как да търгуват и да инвестират с подобен подход, както банките и институциите чрез уроци за изграждане на умения и интерактивна търговия на пазара на живо. Основната стратегия предлага на курсистите процес стъпка по стъпка, за да се научат да намират възможности за търговия с конкретни цели и предварително определен план за управление на риска, което им позволява да търгуват с умения и увереност. Най -хубавото е, че този подход може да се приложи към множество класове активи, включително акции, фючърси, фиатни и крипто валути, както и опции.

ПОТЕНЦИАЛНИ ПОЛЗИ

Основната цел на курсът за изграждане на основна трейдинг стратегия, е да предложи мощни предимства на тези търговци и инвеститори, които придобият знанията и овладеят уменията за изпълнение на основната стратегия на финансовите пазари.
 • Целенасоченост-Обективна стратегия, основана на правила, с единствената цел да намери подходящи възможности за търговия и инвестиране
 • Методика- Не разчита на множество сложни индикатори и конвенционален технически анализ, но следва последователен набор от стъпки, предназначени за намиране на качествени възможности за търговия и инвестиране
 • Достъпност- По същия начин, по който човек мисли за намаляване на разходите, сключване на изгодни сделки и разбиране на динамиката на търговия на едро и дребно, така може да се подходи към търговията и инвестирането на финансовите пазари
 • Адаптивност- Принципите на основната стратегия, използвани за инвестиране на пазари на акции, са същите принципи, използвани за инвестиране на фючърсен пазар, валутен пазар, крипто пазар, както и търговията с опции. Независимо от периода, в който предпочитате да търгувате, основната стратегия  може да се приложи към множество разглеждани времеви диапазони, независимо дали търгувате и инвестирате за ежедневни, седмични, месечни или дългосрочни цели

ЦЕЛ НА КУРСА

 • Да се разбере ясно логиката зад изграждане на основна трейдинг стратегия.
 • Да се научите как правилно да прилагате стратегията си, базирана на правила, за потенциално намиране на качествени възможности за търговия и инвестиране както в краткосрочен, така и в дългосрочен план, което е приложимо за всички класове активи.
 • Да се научите как правилно да оценявате риска и да подхождате с пазара, в динамична пазарна обстановка, спрямо разполагаемият трейдинг баланс

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

 • Онлайн във виртуална стая на живо (12 сесии по 5 часа, 60 часа)
 • Обучението се разширява и извън онлайн занятията, като осигурява на курсистите допълнително време за практикуване във виртуална онлайн среда, където се извършват специфични, предварително зададени упражнения. Те в последствие се преглеждат и дискутират индивидуално, с цел по-добро разбиране от курсистът и изчистване на неяснотите.
 • Всички обучения комбинират уроци с интерактивни сценарии, както и упражнения с достъп до финансови пазари на живо

АУДИТОРИЯ

Този курс е предназначен за хора, които сериозно искат да станат образован търговец или инвеститор.

ПРЕДВАРИТЕЛНО УСЛОВИЕ

Онлайн студентските ориентации и основните стратегически видеоклипове са препоръчителни предпоставки за този курс. Не се изисква опит в търговията.

ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ НА КУРСА

Следният подробен план съдържа темите и дейностите, обхванати от курса на стратегията:

Ден 1

 • Въведение в капиталовите пазари– История, основна цел, видове пазари, основни пазарни участници
 • Терминология- Научете езика на търговия и инвестиране, както и основната терминология на търсенето и предлагането
 • Графики и графични представяния- Научете се да правите разлика между Traditional bars, Japanese candlesticks, Heikin Ashi, Renko, Point & Figure и Range bars, за да знаете кога и как да ги използвате и как да идентифицирате потенциални качествени възможности
 • Търсене и предлагане- Разберете основите на търсенето и предлагането
 • Основни грешки за начинаещи- Разберете основните грешки на начинаещите търговци и инвеститори

Ден 2

 • Формации- Научете се да разпознавате търговските формации и шаблони, които представляват качествени зони на търсене и предлагане
 • Зони на ликвидност- Научете елементите на зоните на предлагане и търсене и как да измервате качеството на дадена зона чрез включване на методология за оценяване
 • Основна техника на изолация- Техника, която помага на курсистите да начертаят прецизно линии на зони
 • Оразмеряване – Техники на оразмеряване и чертане на база време, ключови зони и импулси
 • Технически индикатори – Научете спецификата на качествените технически индикатори и техните плюсове и недостатъци. Кога се използват и кога не
 • Утвърдени модели за технически анализ -  Научете как да използвате правилно всички утвърдени модели за технически анализ

Ден 3

 • Графични времеви рамки- Използване на различни времеви рамки за разбиране на пазарните формации в по-широк контекст
 • Търговски план-Следвайте поетапния подход на основната стратегия към целенасочен и последователен търговски план
 • Анализ на трендовете- Научете какво е тренд, как да идентифицирате възходяща, низходяща тенденция или консолидационни прецеси и как да оцените качествено посоката на трендът за по-добра търговска възможност
 • Анализ на ликвидността- Определете местоположението на зоните на търсене и предлагане в по-широк контекст, за да разберете дали е подходящият момент да се присъедините към определен тренд или не

Ден 4

 • Анализ на очакванията - Определете реалистични зони на потенциално развитие на пазара, спрямо предишните високоликвидни зони, за да постигнете по-качествен резултат от изготвеният търговски план.
 • Матрица на решенията- Комбинирайте елементите на основната стратегия -оценка на ликвидността и анализ на трендовете, за да определите кои действия да предприемете и каква обективна цел да си поставите
 • Методология за оценяване на потенциал -Идентифицирайте специфичните характеристики на зоната, които могат да предполагат повишена вероятност за положителна търговия и оценете цялостното качество на търговията чрез поетапна система за оценяване
 • Видове поръчки – Разберете спецификата и особеностите на различните видове пазарни поръчки, за да се научите как да се възползвате от тях в определени ситуации

Ден 5

 • Изготвяне на списък с наблюдавани инструменти – Научете се как да изготвяте правилно списък с чакащи инструменти, които отговарят на определени условия, но все още не покриват всички, за да предприемете сделка.
 • Изготвяне не търговски журнал – Научете се как да изпозлвате търговски журнал, за да следите и анализирате качеството на предприетите от вас търговски сделки
 • Управление на риска- Разберете резултатите от търговията, подводните камъни на безразсъдната търговия и важността на управлението на риска и прилагането на съотношението на възнаграждение към риск в решенията за търговия
 • Kelly Criterion – Научете се как да използвате теорията на вероятностите, за да подобрите качеството на предприетите от вас търговски решения в дългосрочен план
 • Оразмеряване на позицията - Определете подходящия размер на позицията, за да управлявате правилно риска
 • Входове и изходи– Научете се да спазвате дисциплина на подход към пазара, спазвайки стриктно последователност от стъпки, преди да предприемете търговска сделка

Ден 6

 • Икономически отчети- Какво представляват икономическите отчети, как да се подготвим за тях и да ги използваме като източник на възможности за търговия
 • Икономически новини – Как да си направим собствени източници за икономически новини и как да се възползваме от тях при потенциална възможност
 • Особености на търговията с отчети и новини – Как да изградим печеливша стратегия около събитията, които рязко променят даден пазар
 • Макроикономически индикатори – Научете се да използвате макроикономическите индикатори правилно, за да имате обективна пазарна преценка за бъдещи периоди
 • Макроикономическа оценка – Научете се на най-важните фактори, влияещи на дадена икономика, за да можете да оцените качествено потенциални възможности и перспективи
 • Международна търговия – Научете се да оценявате качеството на международните бизнес отношения и тяхната свързаност с валутната търговия

Ден 7

 • Гапове- Разбиране на различните видове гапове, как те могат да повлияят на вероятността от възможности за търговия. Технически методи за анализ на гапове
 • Обем на сделки – Научете се как да работите с обема на реализирани сделки (volume) и да го използвате за да откривате качествени възможности. Хоризонтален и вертикален обем – особености
 • Индикатори на база обем – Научете се да работите с обемно базирани индикатори за да откривате качествени възможности
 • Използване на лентата за поръчки- Научете как да откривате ключовите събития на пазара, посредством лентата с поръчки и как да работите с нея
 • Контрол на сделките- Научете различни начини за управление на сделки (Динамично управление на сделки), като премествате стоп нива, вземате печалби или оставяте сделките да работят

Ден 8

 • Long и Short сделки – възможности, характеристика и риск.
 • Spread сделки - възможности, характеристика и риск. Плюсове и недостатъци на Spread сделките (сделки за комисионна)
 • Хеджиране - възможности, характеристика и риск. Плюсове и недостатъци
 • Спот позициониране - възможности, характеристика и риск. Плюсове и недостатъци
 • Ливъридж и марджин сделки - възможности, характеристика и риск. Плюсове и недостатъци
 • Търговия с фючърси – възможности, характеристика и риск. Плюсове и недостатъци
 • Търговия с опции - възможности, характеристика и риск. Плюсове и недостатъци

Ден 9

 • Търговия с индекси– Особености, фундамент, ценообразуване, движещи фактори, пазарни участници, възможности и риск.
 • Търговия с ETF (борсово търгувани фондове)– Особености, фундамент, ценообразуване, движещи фактори, пазарни участници, възможности и риск.
 • Търговия с акции – Особености, фундамент, ценообразуване, движещи фактори, пазарни участници, възможности и риск.
 • Търговия с ценни книжа – Особености, фундамент, ценообразуване, движещи фактори, пазарни участници, възможности и риск.
 • Търговия със суровини – Особености, фундамент, ценообразуване, движещи фактори, пазарни участници, възможности и риск.

Ден 10

 • Търговия с метали – Особености, фундамент, ценообразуване, движещи фактори, пазарни участници, възможности и риск.
 • Търговия с агрокултури и месо – Особености, фундамент, ценообразуване, движещи фактори, пазарни участници, възможности и риск.
 • Търговия с валути – Особености, фундамент, ценообразуване, движещи фактори, пазарни участници, възможности и риск.
 • Търговия с пени стоки - Особености, фундамент, ценообразуване, движещи фактори, пазарни участници, възможности и риск.
 • Търговия с крипто активи - Особености, фундамент, ценообразуване, движещи фактори, пазарни участници, възможности и риск.

Ден 11

 • COT репорти – Научете се как правилно да разчитате СОТ репортите, за да ги използвате като потвърждение за търговска идея. Включени упражнения и таблици с Excell – position Flips
 • Портфолио и идеен мониторинг – Научете се как да изграите портфолио мониторинг база данни в Excel, която да ви помага да отсявате и контролирате качествените си сделки от некачествените идеи
 • Оценка на портфолио риск – Научете се как да оценявате и контролирате риска на портфолиото си. Включени упражнения и таблици с Excell
 • Бета коефициент – Научете се да калкулирате и използвате бета коефициенти, за да контролирате успешно изложението си на риск

Ден 12

 • Психология на успешната търговия – Научете се как да контролирате емоциите си и да използвате човешките слабости, за да реализирате по-качествени търговски сделки
 • Дей трейдинг – Научете се как да разпознавате и използвате добрите моменти за дневна търговия и как да ги разграничавате от добрите моменти за инвестиционна търговия
 • Търговски план – Научете се как да си изготвяте и спазвате стриктно търговски план, съобразен изцяло с вашата собствена търговска стратегия, за да се предпазите от емоционално предприетите сделки

Последно занятие:

 • Изпит и крайна оценка- Изпробвайте знанията и уменията си и бъдете оценени за тях с оценка за успешно приключен курс.  След приключването, ще ви бъде издадена грамота за успешно преминат курс.
Изпитът се провежда в допълнителна, предварително насрочена дата и е включен в цената на курса. Грамотата за успешно преминат курс се изпраща на курсиста с физическа доставка

Цена: €599

Записване за дата 06.11.2011

курсът е с ограничен достъп/от изключителна важност е правилното разбиране и усвояване на информацията, както и личният контакт с курсистите/€850€599Запази си място за този курс!
 • ЦЕЛ НА КУРСА
  • Да се ​​разбере ясно логиката зад изграждане на основна трейдинг стратегия.
  • Да се научите как да прилагате стратегията си, базирана на правила за потенциално намиране на качествени възможности за търговия и инвестиране както в краткосрочен, така и в дългосрочен план, което е приложимо за всички класове активи.
  • Да се научите как правилно да оценявате риска и да поджождате с пазара, в динамична пазарна обстановка, спрямо разполагаемият трейдинг баланс
  ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
  • Онлайн във виртуална стая на живо (12 сесии по 5 часа, 60 часа)
  • Обучението се разширява и извън онлайн занятията, като осигурява на курсистите допълнително време за практикуване във виртуална онлайн среда, където се извършват специфични, предварително зададени упражнения. Те в последствие се преглеждат и дискутират индивидуално, с цел по-добро разбиране от курсистът и изчистване на неяснотите.
  • Всички обучения комбинират уроци с интерактивни сценарии, както и упражнения с достъп до финансови пазари на живо

"Не се колебайте да ни зададете допълнителни въпроси на: sales@rodopacapital.com"

Course Currilcum


Warning: Undefined array key "id" in /home/thes2w6i/public_html/wp-content/plugins/wplms_plugin/includes/vibe-shortcodes/shortcodes.php on line 266
July 12, 2020
Rodopa Capital ©  All rights reserved.