Educational program

THE COURSE IS NOW AVAILABLE ONLY IN BULGARIAN LANGUAGE!
SOON COMES THE ENGLISH VERSION OF THIS SOPHISTICATED INVESTING COURSE!

ДИРЕКТЕН ДОСТЪП

КУРС ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОСНОВНА ТЪРГОВСКА СТРАТЕГИЯ

 • Курсът се провежда онлайн. 

 • След заплащане на входяща такса, ще получите достъп до затворена трейдърска група, както и до всички текущи курсове и учебни материали. 
 • Веднъж заплатили входяща такса, вие получавате достъп и до всички последващи курсове!
 •  
 • Програма за 100% удовлетвореност

  Ако след приключването на курса и овладяване на всички изучавани техники, вие все още губите системно пари от капиталовите пазари, ние се ангажираме да ви възстановим сумата, която сте заплатили за курса.

  За целта вие трябва да ни убедите в писмен вид, прилагайки доказателства, че сте овладяли всички техники изучавани в курса и те не ви носят никаква доходност. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА РИСК!Търговията с финансови инструменти съдържа значителен риск и не е за всеки инвеститор. Инвеститорът може потенциално да загуби цялата или повече от първоначалната инвестиция. Рисковият капитал е пари, които могат да бъдат загубени, без да бъде застрашавана финансовата сигурност или начинът на живот на инвеститора. За търговия трябва да се използва само рисков капитал. Миналите резултати не са непременно показателни за бъдещи резултати.

ИЗГРАЖДАНЕ НА ОСНОВНА СТРАТЕГИЯ

ОБЩ ПРЕГЛЕД

В курсът за изграждане на основна трейдинг стратегия, обучаващите се изучават механиката на това как функционират финансовите пазари и как законът на търсенето и предлагането създава движението на цените на тези пазари. Този курс е предназначен да научи обучаващите се как да търгуват и да инвестират с подобен подход, както банките и институциите чрез уроци за изграждане на умения и интерактивна търговия на пазара на живо. Основната стратегия предлага на курсистите процес стъпка по стъпка, за да се научат да намират възможности за търговия с конкретни цели и предварително определен план за управление на риска, което им позволява да търгуват с умения и увереност. Най -хубавото е, че този подход може да се приложи към множество класове активи, включително акции, фючърси, фиатни и крипто валути, както и опции.

ПОТЕНЦИАЛНИ ПОЛЗИ

Основната цел на курсът за изграждане на основна трейдинг стратегия, е да предложи мощни предимства на тези търговци и инвеститори, които придобият знанията и овладеят уменията за изпълнение на основната стратегия на финансовите пазари.

 • Целенасоченост-Обективна стратегия, основана на правила, с единствената цел да намери подходящи възможности за търговия и инвестиране
 • Методика– Не разчита на множество сложни индикатори и конвенционален технически анализ, но следва последователен набор от стъпки, предназначени за намиране на качествени възможности за търговия и инвестиране
 • Достъпност– По същия начин, по който човек мисли за намаляване на разходите, сключване на изгодни сделки и разбиране на динамиката на търговия на едро и дребно, така може да се подходи към търговията и инвестирането на финансовите пазари
 • Адаптивност– Принципите на основната стратегия, използвани за инвестиране на пазари на акции, са същите принципи, използвани за инвестиране на фючърсен пазар, валутен пазар, крипто пазар, както и търговията с опции. Независимо от периода, в който предпочитате да търгувате, основната стратегия  може да се приложи към множество разглеждани времеви диапазони, независимо дали търгувате и инвестирате за ежедневни, седмични, месечни или дългосрочни цели

ЦЕЛ НА КУРСА

 • Да се разбере ясно логиката зад изграждане на основна трейдинг стратегия.
 • Да се научите как правилно да прилагате стратегията си, базирана на правила, за потенциално намиране на качествени възможности за търговия и инвестиране както в краткосрочен, така и в дългосрочен план, което е приложимо за всички класове активи.
 • Да се научите как правилно да оценявате риска и да подхождате с пазара, в динамична пазарна обстановка, спрямо разполагаемият трейдинг баланс

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

 • Онлайн (14 сесии по 7 часа, 98 часа) + допълнителни лайв трейдинг сесии и обучения (6 сесии по 4 часа, 24 часа)
 • Обучението се разширява и извън онлайн занятията, като осигурява на курсистите допълнително време за практикуване във виртуална онлайн среда, където се извършват специфични, предварително зададени упражнения. Те в последствие се преглеждат и дискутират индивидуално, с цел по-добро разбиране от курсистът и изчистване на неяснотите.
 • Всички обучения комбинират уроци с интерактивни сценарии, както и упражнения с достъп до финансови пазари на живо

АУДИТОРИЯ

Този курс е предназначен за хора, които сериозно искат да станат образован търговец или инвеститор.

ПРЕДВАРИТЕЛНО УСЛОВИЕ

Онлайн студентските ориентации и основните стратегически видеоклипове са препоръчителни предпоставки за този курс. Не се изисква предишен опит в търговията!

ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ НА КУРСА

Следният подробен план съдържа темите и дейностите, обхванати от курса на стратегията:

 

Ден 1 –  продължителност 6 часа и 19 минути

 • Въведение в капиталовите пазари– История, основна цел, видове пазари, основни пазарни участници
 • Терминология– Научете езика на търговия и инвестиране, както и основната терминология на търсенето и предлагането
 • Графики и графични представяния– Научете се да правите разлика между Traditional bars, Japanese candlesticks, Heikin Ashi, Renko, Point & Figure и Range bars, за да знаете кога и как да ги използвате и как да идентифицирате потенциални качествени възможности
 • Търсене и предлагане– Разберете основите на търсенето и предлагането
 • Основни грешки за начинаещи– Разберете основните грешки на начинаещите търговци и инвеститори
 •  
 

Ден 2 – продължителност 6 часа и 58 минути

 • Закон на търсене и предлагане – как се движи пазарът
 • Формации– Научете се да разпознавате търговските формации и шаблони, които представляват качествени зони на търсене и предлагане
 • Зони на ликвидност– Научете елементите на зоните на предлагане и търсене и как да измервате качеството на дадена зона чрез включване на методология за оценяване
 • Основна техника на изолация– Техника, която помага на курсистите да начертаят прецизно линии на зони
 • Оразмеряване – Техники на оразмеряване и чертане на база време, ключови зони и импулси
 • Технически индикатори – Научете спецификата на качествените технически индикатори и техните плюсове и недостатъци. Кога се използват и кога не
 • Утвърдени модели за технически анализ – Научете как да използвате правилно всички утвърдени модели за технически анализ
 •  
 

Ден 3 – продължителност 7 часа и 23 минути

 • Хоризонтален и вертикален обем
 • Волюм профил – характеристики
 • ТПО – характеристики
 • Анализ на ликвидността– Определете местоположението на зоните на търсене и предлагане в по-широк контекст, за да разберете дали е подходящият момент да се присъедините към определен тренд или не
 • Анализ на трендовете– Научете какво е тренд, как да идентифицирате възходяща, низходяща тенденция или консолидационни прецеси и как да оцените качествено посоката на трендът за по-добра търговска възможност
 • Графични времеви рамки– Използване на различни времеви рамки за разбиране на пазарните формации в по-широк контекст
 • Търговски план-Следвайте поетапния подход на основната стратегия към целенасочен и последователен търговски план
 • Трейдинг билет
 •  
 

Ден 4 – продължителност 7 часа и 48 минути

 • Стратегии за откриване на бъдещи високоликвидни зони:  
 •  – Стратегия за откриване на пречупване на тренд в бъдещето
 •  – Квантова стратегия за измерване на бъдещи фрактални цикли
 • Анализ на волатилност – Определете волатилността и оценете възможността пазарът да поеме в директна посока, или да премине в етап на консолидация
 • Анализ на очакванията – Определете реалистични зони на потенциално развитие на пазара, спрямо предишните високоликвидни зони, за да постигнете по-качествен резултат от изготвеният търговски план.
 • Матрица на решенията– Комбинирайте елементите на основната стратегия -оценка на ликвидността и анализ на трендовете, за да определите кои действия да предприемете и каква обективна цел да си поставите
 • Методология за оценяване на потенциал –Идентифицирайте специфичните характеристики на зоната, които могат да предполагат повишена вероятност за положителна търговия и оценете цялостното качество на търговията чрез поетапна система за оценяване
 • Тригери
 • Видове поръчки – Разберете спецификата и особеностите на различните видове пазарни поръчки, за да се научите как да се възползвате от тях в определени ситуации
 •  
 •  

Ден 5 – продължителност 7 часа 

 • ТЪРГОВИЯ С ФЮЧЪРСИ

 •  
 

Ден 6 – продължителност 6 часа и 53 минути

 • ТЪРГОВИЯ С ОПЦИИ

 •  
 

Ден 7 – продължителност 5 часа и 36 минути

 • Изготвяне на списък с наблюдавани инструменти – Научете се как да изготвяте правилно списък с чакащи инструменти, които отговарят на определени условия, но все още не покриват всички, за да предприемете сделка.

 • Изготвяне не търговски журнал – Научете се как да изпозлвате търговски журнал, за да следите и анализирате качеството на предприетите от вас търговски сделки

 • Управление на риска– Разберете резултатите от търговията, подводните камъни на безразсъдната търговия и важността на управлението на риска и прилагането на съотношението на възнаграждение към риск в решенията за търговия

 • Kelly Criterion – Научете се как да използвате теорията на вероятностите, за да подобрите качеството на предприетите от вас търговски решения в дългосрочен план

 • Оразмеряване на позицията – Определете подходящия размер на позицията, за да управлявате правилно риска

 • Входове и изходи– Научете се да спазвате дисциплина на подход към пазара, спазвайки стриктно последователност от стъпки, преди да предприемете търговска сделка

 •  
 •  

Ден 8 – продължителност 5 часа и 48 минути

 • Икономически отчети– Какво представляват икономическите отчети, как да се подготвим за тях и да ги използваме като източник на възможности за търговия
 • Икономически новини – Как да си направим собствени източници за икономически новини и как да се възползваме от тях при потенциална възможност
 • Особености на търговията с отчети и новини – Как да изградим печеливша стратегия около събитията, които рязко променят даден пазар
 • Макроикономически индикатори – Научете се да използвате макроикономическите индикатори правилно, за да имате обективна пазарна преценка за бъдещи периоди
 • Макроикономическа оценка – Научете се на най-важните фактори, влияещи на дадена икономика, за да можете да оцените качествено потенциални възможности и перспективи
 • Международна търговия – Научете се да оценявате качеството на международните бизнес отношения и тяхната свързаност с валутната търговия
 •  
 

Ден 9 – продължителност 6 часа и 53 минути

 • Пазарни аномалии – сингълпринт, волюм гапове, poor low, poor high.
 • Върхови и дънни формации, брейкаут аномалии
 • Гапове– Разбиране на различните видове гапове, как те могат да повлияят на вероятността от възможности за търговия.
 • Технически методи за анализ на гапове.
 • Таргетиране в АТН нива – възможности за продължениеж на тренд 
 • Контрол на сделките– Научете различни начини за управление на сделки (Динамично управление на сделки), като премествате стоп нива, вземате печалби или оставяте сделките да работят
 • Оценка на компании
 • Модели за финансово оценяване
 • Пазарна оценка 
 • Банково позициониране
 • Индикации за скрито позициониране
 • Зони на акумулация и изхабяване
 • Индикатори за оценка на компания
 •  
 

Ден 10 – продължителност 6 часа и 27 минути

 • Long и Short сделки – възможности, характеристика и риск.
 • Spread сделки – възможности, характеристика и риск. Плюсове и недостатъци на Spread сделките (сделки за комисионна)
 • Хеджиране – възможности, характеристика и риск. Плюсове и недостатъци
 • Спот позициониране – възможности, характеристика и риск. Плюсове и недостатъци
 • Ливъридж и марджин сделки – възможности, характеристика и риск. Плюсове и недостатъци
 •  
 •  

Ден 11 – продължителност 6 часа и 55 минути

 • Търговия с индекси– Особености, фундамент, ценообразуване, движещи фактори, пазарни участници, възможности и риск.
 • Търговия със суровини – Особености, фундамент, ценообразуване, движещи фактори, пазарни участници, възможности и риск.
 • Търговия с акции – Особености, фундамент, ценообразуване, движещи фактори, пазарни участници, възможности и риск.
 • Търговия с ETF (борсово търгувани фондове)– Особености, фундамент, ценообразуване, движещи фактори, пазарни участници, възможности и риск.
 • Търговия с лихви (fixed income securities) – Особености, фундамент, ценообразуване, движещи фактори, пазарни участници, възможности и риск.
 •  
 •  

Ден 12 – продължителност 6 часа и 45 минути

 • Търговия с метали – Особености, фундамент, ценообразуване, движещи фактори, пазарни участници, възможности и риск.
 • Търговия с агрокултури и месо – Особености, фундамент, ценообразуване, движещи фактори, пазарни участници, възможности и риск.
 • Търговия с валути – Особености, фундамент, ценообразуване, движещи фактори, пазарни участници, възможности и риск. 
 • Търговия с пени стоки – Особености, фундамент, ценообразуване, движещи фактори, пазарни участници, възможности и риск.
 • Търговия с крипто активи – Особености, фундамент, ценообразуване, движещи фактори, пазарни участници, възможности и риск.
 •  
 •  

Ден 13 – продължителност 6 часа и 47 минути

 • COT репорти – Научете се как правилно да разчитате СОТ репортите, за да ги използвате като потвърждение за търговска идея. Включени упражнения и таблици с Excell – position Flips
 • Портфолио и идеен мониторинг – Научете се как да изграите портфолио мониторинг база данни в Excel, която да ви помага да отсявате и контролирате качествените си сделки от некачествените идеи
 • Оценка на портфолио риск – Научете се как да оценявате и контролирате риска на портфолиото си. Включени упражнения и таблици с Excell
 • Бета коефициент – Научете се да калкулирате и използвате бета коефициенти, за да контролирате успешно изложението си на риск
 •  
 •  

Ден 14 – продължителност 5 часа и 55 минути

 • ПРИМАМКАТА И ОПАСНОСТИТЕ НА ТЪРГОВИЯТА АТРАКЦИЯТА, ОПАСНОСТИТЕ, ГАРАНТИТЕ. Проблем: Нежеланието да се създават правила, Непоемане на отговорност, Пристрастяване към произволни награди, Външен срещу вътрешен контрол
 • ПОЕМАНЕ НА ОТГОВОРНОСТ – МИСЛЕТЕ ЗА ТЪРГОВИЯ, НАИСТИНА РАЗБИРАЩ РИСКА. СЪЕДИНЯВАНЕ НА ВАШАТА ПСИХИЧНА СРЕДА
 • ДИНАМИКАТА НА ВЪЗПРИЯТИЕТО – ОТСТРАХВАНЕ НА ВАШИЯ МЕНТАЛЕН СОФТУЕР, ВЪЗПРИЕМАНЕ И УЧЕНЕ, ВЪЗПРИЯТИЕ И РИСК, СИЛАТА НА АСОЦИАЦИЯТА
 • ПЕРСПЕКТИВАТА НА ПАЗАРА – ПРИНЦИПЪТ „НЕСИГУРНОСТ” – НАЙ-ФУНДАМЕНТАЛНАТА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПАЗАРА
 • МИСЛЕНЕ ВЪВ ВЕРОЯТНОСТИТЕ – ПАРАДОКС НА ВЕРОЯТНОСТИТЕ: СЛУЧАЕН РЕЗУЛТАТ, ПОСТОЯННИ РЕЗУЛТАТИ, ТЪРГОВИЯ В МОМЕНТА, УПРАВЛЕНИЕ НА ОЧАКВАНИЯТА, ЕЛИМИНИРАНЕ НА ЕМОЦИОНАЛНИЯ РИСК
 • РАБОТА С ВАШИТЕ ВЯРВАНИЯ – ДЕФИНИРАНЕ НА ПРОБЛЕМА, ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА, КАК СЕ СВЪРЗАТ ФУНДАМЕНТАЛНИТЕ ИСТИНИ С УМЕНИЯТА, ДВИЖЕТЕ СЕ КЪМ “ЗОНАТА НА КОМФОРТ”. 
 • ПРИРОДАТА НА ВЯРВАНЕТО – ПРОИЗХОДЪТ НА ВЯРВАНЕТО, ВЯРВАНИЯ И ТЕХНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ЖИВОТА НИ, ВЯРВАНИЯ срещу ИСТИНАТА.
 • МИСЛЕНЕ КАТО ТРЕЙДЪР – МЕХАНИЧНИЯТ ЕТАП, РОЛЯТА НА САМОДИСЦИПЛИНАТА, СЪЗДАВАНЕ НА ВЯРА В ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ
 •  
 •  

 

директен достъп

курсът е с ограничен достъп
/от изключителна важност е правилното разбиране и усвояване на информацията, както и личният контакт с курсистите/
€1200800
 • ЦЕЛ НА КУРСА
  • Да се ​​разбере ясно логиката зад изграждане на основна трейдинг стратегия.
  • Да се научите как да прилагате стратегията си, базирана на правила за потенциално намиране на качествени възможности за търговия и инвестиране както в краткосрочен, така и в дългосрочен план, което е приложимо за всички класове активи.
  • Да се научите как правилно да оценявате риска и да поджождате с пазара, в динамична пазарна обстановка, спрямо разполагаемият трейдинг баланс  
  ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
  • Онлайн във виртуална стая на живо (12 сесии по 5 часа, 60 часа)
  • Обучението се разширява и извън онлайн занятията, като осигурява на курсистите допълнително време за практикуване във виртуална онлайн среда, където се извършват специфични, предварително зададени упражнения. Те в последствие се преглеждат и дискутират индивидуално, с цел по-добро разбиране от курсистът и изчистване на неяснотите.
  • Всички обучения комбинират уроци с интерактивни сценарии, както и упражнения с достъп до финансови пазари на живо

Looks Interesting ? Get in Touch

don't hesitate to ask us questions
Rodopa Capital ©  All rights reserved.